COOLCAR 車酷頂級美車工藝_汽車美容_鍍膜連鎖品牌

歡迎光臨 航太科技•頂級工藝~~COOLCAR車酷官網~ COOLCAR 車酷 - 頂級美車工藝,誠心邀請您體驗頂級鍍膜不一樣的美容新思維!!

服務項目 小型轎車 大型轎車 小型休旅車 大型休旅車

精緻泡沫洗車

450

500

600

650

高分子鏡艷洗車

700

800

900

1100

超淨光基礎護理

1200

1500

1800

2000

超淨光拋光護理

1800

2000

2500

2800

超淨光深層美容

4000

4500

5500

6000

超淨光鏡面美容

8000

8500

9000

9500

內裝美容(含臭氧殺菌)

4000

4500

5500

6000

一級保養

800

1000

1200

1500

二級保養(基礎.白晶.晶盾)

2000

2500

3000

3500

二級保養(晶鑽)

5000

5500

6000

7000

三級保養(白晶.晶盾.晶鑽)

半價

半價

半價

半價

晶鑽多層次鍍膜

40000

42000

45000

48000

晶盾多層次鍍膜

22000

25000

28000

30000

白晶多層次鍍膜

16000

18000

20000

22000

基礎多層次鍍膜(未含打底)

7000

8000

9000

10000

重機護膜

重型機車 10000

輕型機車 5000

腳踏車 3000

-

鍍鉻鍍膜

1500

1800

2000

2200

塑料鍍膜

1500

1800

2000

2200

燈殼鍍膜

1800

2000

2200

2500

鋼圈鍍膜

(14-15吋) 1500

(16-17吋) 1800

(18-19吋) 2000

(20-22吋) 2500

輪胎鍍膜

1000

1200

1500

1800

玻璃鍍膜  前檔/全車

650 / 2000

650 / 2000

800 / 2200

1000 / 2500

超視野玻璃鍍膜 前檔/全車

1500 / 2500

1500 / 2500

1800 / 2800

2000 / 3000

臭氧殺菌(含精油芳香)

800

800

1000

1200

皮革護理

250

300

350

400

商務車

洗車 750

高分子 1200

基礎護理 2200

拋光護理 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOLCAR 車酷頂級美車工藝_汽車美容_鍍膜連鎖品牌

車體美顏  專業服務  嚴選商品  作品展示  

137788

客服專線 : 0800893168

::: 車酷頂級汽車美容 ::: © 版權所有 COOLCAR All Rights Reserved.